Form 1583 Instructions

Инструкции за попълване на: формуляр 1583 на Американски пощи

Формулярът на USPS 1583 е задължително изискване за всяка компания играеща ролята на пощенски посредник. Пощенските услуги са регулирани от Американски пощки и организацията, която се занимава с тази услуга, трябва да предостави копие от попълнен от вас формуляр. Трябва да се уверите, че фирмата, която използвате отговаря на тези условия.

За пълните условия относно получаване на поща с цел търговска дейност, посетете уебсайта на U.S. Postal Service CMRA и страницата с често задавани въпроси.

Важи за всички

Поле 1: Дата
Поле 2: Име, под което ще получавате пощата при агента ви. (В повечето случаи тук се попълват имената на фирмата ви.)
Поле 3: Адрес, на който ще получавате поща при агента ви.
Поле 4: Адреса на агент ви.
Поле 5: Въведете ‘YES’ и подпишете в кутийката ако разрешавате агента да приема пощата ви
Поле 6: Вашите имена
Поле 7: Вашия адрес и телефонен номер
Поле 8: Въведете номерата на два документа за идентификация. Направете копия на тези документи и ги изпратете заедно с формуляра. Не забравяйте, да въведете и срока на валидност на документите.

За юридически лица

Поле 9: Има на юридическото лице
Поле 10: Адрес и телефонен номер на юридическото лице
Поле 11: Вид на юридическото лице
Поле 12: За юридически лица, впишете имената на лицата, които ще получават поща на адреса
Поле 13: Посочете имена и адреси на лицата, оторизирани от юридическото лице за получаване на поща
Поле 14: Въведете имена и адрес на юридическото лице, както и област, дата и място на регистрация.

Важи за всички

Поле 15: Заверете нотариално формуляра
Поле 16: Подис на лицето
Тъй като са необходими оригинали на документите, попълнете и изпратете формуляра, заедно с копия на два документа за идентификация на следния адрес:

Shipito LLC,
3501 Jack Northrop Ave,
Hawthorne, CA 90250 USA


Моля, не забравяйте да следвате инструкциите по-горе.

Download Form 1583 (PDF)

Започвай сега
Чат на живо софтуер