Tutorial v2 - Photo Requests

ЗАЯВКИ ЗА СНИМКИ

Можете да направите „Специална заявка“ от вашия профил в Shipito, за да направим снимки на съдържанието на пратката ви. Влезте в профила си и щракнете върху „Пакети в склада“, изберете своя пакет и щракнете върху връзката „Специални заявки“ .

Ние предлагаме няколко варианта:

Заявка за една снимка

Shipito ще отвори пратката ви и ще направи една снимка на съдържанието. Това е най-евтината заявка, което ви дава представа за това, какви елементи са включени в пакета. Не очаквайте детайлна снимка. Обикновено, това е една снимка, показваща всички съдържащи се в пакета елементи, разпръснати върху маса.

Ако съдържанието на пакета не се събере на площ 91 х 91 cm, автоматично ще таксуваме заявката като заявка за множество снимки. we will automatically charge for a multiple photo request.

Заявка за множество снимки

Тази заявка ви дава близки и детайлни снимки на елементите в пакета. Ще направим снимка и на фактурата или опаковъчния лист (ако е приложен), както и снимки на етикети на дрехи и други артикули, за да се уверите, че са изпратени правилните размери. Това включва и номера на модела за електроника и номера IMEI за iPhone.

Ние правим снимки на базата на най-добрата ни преценка. Ако имате специфични изисквания, моля използвайте ДРУГО УКАЗАНИЕ ($5) и обяснете подробно, как бихте искали да бъде направена снимката. Няма да нарушим фабричните стикери и ще направим снимки на кутията на продукта според заявката за една или множество снимки. Ако искате да изследваме продукта и да направим по-подробни снимки, моля използвайте ДРУГО УКАЗАНИЕ.

Защо се правят снимки?

За да се уверите, че са получени и изпратени от Shipito правилните артикули. Моля, прочетете по-подробно обяснение тук.

Започвай сега
Чат на живо софтуер