מה זה שיפיטו

כתובת בארה"ב והעברת דואר

קנו בארה"ב והחבילות יועברו אליכם

Many products are much less expensive in the U.S.A. thanks to the weak dollar value and strong competition. Many U.S. sellers do not ship directly to international addresses. Now you can shop online on sites like eBay, Amazon and we will ship the packages to you. We can also assist with purchases and arrange payment if you do not own a credit card.

תעריפי משלוח נמוכים

  • Compare our תעריפי משלוח בתחרות. יש לנו עלויות משלוח נמוכות.
  • Consolidation lowers cost of postage. Sometimes it is cheaper to mail packages through Shipito than directly from stores to you.
  • Discounts from shipping companies!
  • Addresses in California, Oregon, Nevada (USA) and Austria (EU).
  • No sales tax if you ship to Tualatin, Oregon location.

Easy Pricing

אנו מונעים ופותרים בעיות לוגיסטיות

  • 24/7 access to your online account. Details about each package including its tracking number. Email notifications.
  • Option to check content of your package. Make sure everything is in good shape and nothing is missing. Photos of content on arrival.
  • Help with returns and refunds for products.

100% Risk-Free Money-Back Guarantee

We will refund any unused portion of your deposit with no fees if you are not happy with our service within 30 days of your account registration.

תוכנת צ'אט